VEĽTRHY – VÝSTAVY – PROPAGÁCIA

Kontakt:

Ing. Milan Weismann
mobil: 0903 702 146
e-mail: mail@expoplus.sk

Sídlo firmy:

EXPO PLUS s.r.o.
Súmračná 24
821 02 Bratislava

Office:

EXPO PLUS s.r.o.
Bellova 27
831 01 Bratislava